Področje uporabe:

Raziskovalna oprema

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Odgovorna oseba: