Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za prehrano

Odgovorna oseba:

Vir financiranja nakupa opreme

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Katedra za prehrano, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Oprema je namenjena analizi poredvsem trdnih bioloških vzorcev rastlinskega in živalskega izvora (refleksija) ter okoljskih vzorcev, z možnostjo analiziranja raztopin (transfleksija) v bližnjem IR območju. Aparat je opremljen z različnimi vmesniki, ki omogočajo analizo nehomogeniziranih vzorcev in manjših količin vzorcev.

Cenik za uporabo

Cenik za uporabo: po dogovoru, odvisno od izkušenosti operaterja in vrste vzorcev

IMG_1766