Področje uporabe:

Molekularne analize

Tip opreme:

Molekularne tehnike

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo

Odgovorna oseba:

Vir financiranja nakupa opreme

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Digitalna PCR predsatvlja sodobno in trenutno vodilno tehnologijo za kvantifikacijo tarčnih molekul (DNA in RNA) v širokem naboru bioloških vzorcev. Delovanje sistema je v primerjavi s sistemi s podobnimi parametri cenejše in omogoča večjo fleksibilnost in je s tega vidika tudi ekonomsko opravičljivo. Sam koncept dPCR predstavlja tretjo generacijo tehnologije PCR, ki je fokusirana na kvantifikacijo izhodiščnega materiala. Sistem s paralelizacijo velikega števila reakcij izkorišča statistični pristop h kvantifikaciji tarčnih molekul in zmanjšuje porabo regentov, kar ima tako okoljski kot ekonomski učinek. Trenutno predstavlja dPCR konceptualno dodelan pristop, ki po svojih performancah in ekonomičnosti prekaša druge alternative.