Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za prehrano

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Katedra za prehrano, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Priprava vzorcev

Cenik za uporabo

po dogovoru

20_Centrifuga