Akronim:

Dealkoholizirana vina

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Drugi projekti

Vrsta projekta:

Pilotni projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

11.12.2023 - 14.12.2024

Vrednost projekta BF:

3.147,20 €

Vrednost projekta skupaj:

74.984,98 €

Vodilni partner

BIC Ljubljana

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 

 

 

Partnerji na projektu

 • BIC LJUBLJANA

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

 • ZPC, ZEUSCNO POSESTVO CVETKA, D.0.0.

 • ZDRUŽENJE ZA PRENOS ZNANJA NA PODEZELJA

 • MBVISION, ELEKTRONIKA, OPTIKA IN TRGOVINA D.0.0.

 • PREBIL TOMAŽ

 • KERIN LOJZE

 • TS TRGOVINSKE STORITVE KOSALE ROMAN S.P.

 • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENUE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA 

 • OCEPEK JANEZ

 • RADEJ BLAŽ


Kratek naziv operacije

 

Clji in rezultati operacije 

 

Povezave