Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

Pilotni projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

11.12.2023 - 14.12.2024

Vrednost projekta BF:

3.147,20 €

Vrednost projekta skupaj:

74.993,80 €

Vodilni partner

BIC Ljubljana

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 

 

 
Partnerji na projektu

  • BIC LJUBLJANA

  • UNIVERZA V LJUBLJANI

  • ZDRUZENJE ZA PRENOS ZNANJA NA PODEZELJU

  • MBVISION, ELEKTRONIKA, OPTIKA IN TRGOVINA D.O.O. 

  • PREBIL TOMAZ

  • KERIN LOJZE

  • TS TRGOVINSKE STORITVE KOSALE ROMAN S.P.

  • KMETIJSKO GOZDAR5KA ZBORNICA SLOVENDE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA 

  • OCEPEK JANEZ

  • RADEJ BLAZ

 

Kratek naziv operacije
 
Clji in rezultati operacije 

 

Povezave