Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

Pilotni projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

11.12.2023 - 14.12.2024

Vrednost projekta BF:

29.960,26 €

Vrednost projekta skupaj:

74.995,67 €

Vodja projekta na BF:

Klopčič Matija

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 

 

 
Partnerji na projektu

 • JERAJ ANDREJ

 • MLEKARNA PLANIKA PREDELAVA MLEKA D.O.O.

 • KOBARID

 • KGZS KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ

 • BENEDICIC PETER

 • NOVAK JANEZ

 • KGZS KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ

 • USCOM, TELEKOMUNIKACIJE, D.O.O.

 • BIZANT MIRKO

 • UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO

 • MLAKAR GREGOR

 • BENEDICIC JANEZ

 • GABRŠČEK MILAN

 

Kratek naziv operacije
 
Clji in rezultati operacije 

 

Povezave