Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

Pilotni projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

11.12.2023 - 14.12.2024

Vrednost projekta BF:

29.997,35 €

Vrednost projekta skupaj:

74.991,51 €

Vodja projekta na BF:

Klopčič Marija

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 

 

 
Partnerji na projektu

 • BENEDIČIČ JANEZ

 • BENEDIČIČ PETER

 • KGZS KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ

 • MLEKARNA PLANIKA PREDELAVA MLEKA D.O.O.

 • LIPUŠČEK MARIAN

 • UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA

 • EKONOMIJO IN INFORMATIKO

 • USCOM, TELEKOMUN1KACIJE, D.O.O.

 • JAMSEK NADA

 • BRENCE NIKOLA

 • KGZS KMETUSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ

 

Kratek naziv operacije
 
Clji in rezultati operacije 

 

Povezave