Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

Pilotni projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

11.12.2023 - 14.12.2024

Vrednost projekta BF:

20.000,00 €

Vrednost projekta skupaj:

75.000,00 €

Vodilni partner

KGZS – Zavod NM

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 

 

 
Partnerji na projektu

  • KGZS NM

  • UNIVERZA V LJUBLJANI

  • KGZS KMETUSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA 

  • VISOKA SOLA ZA UPRAVLIANJE PODEZELIA GRM NOVO MESTO 

  • ŽVELEC ALES 

  • GRABRUAN IZIDOR 

  • SELAKOVIC RANKO 

  • DRUSTVO REJCEV DROBNICE BELE KRAJINE

  • KMETDSKI ZAVOD BRIC, SOCA 

 

Kratek naziv operacije
 
Clji in rezultati operacije 

 

Povezave