Karierni center

 

Predstavitvena boršura: Biotehniška fakulteta naravna izbira, študijski programi 1. stopnje

BF_naravna_izbira

Virtualni sprehod po Biotehniški fakulteti (Ljubljana, Jamnikarjeva 1010, dekanat) na povezavi
Virtualni sprehod_dekanat

 

Predstavitveni video Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 2020

 

Predstavitveni video Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 2014

 

 

Agronomija

 • Predstavitev Oddelka za Agronomijo
 • Predstavitev študija Kmetijstvo - agronomija in hortikultura, 1. Bolonjska stopnja – visokošolski strokovni študij
 • Predstavitev študija Kmetijstvo – agronomija, 1. Bolonjska stopnja – univerzitetni študij
 • Letak o študiju na Oddelku za agronomijo

Naslovnica_letak agronomija

 • Brošura o študiju na Oddelku za agronomijo
 • Interdisciplinarnost študija na Odelku za agronomijo
 • Predstavitveni video študija Agronomije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani:

 

Biologija

Biološko središče iz zraka

 

 

Gozdarstvo

 • Predstavitev Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 • Predstavitev študija Gozdarstva, 1. Bolonjska stopnja – visokošolski strokovni študij
 • Predstavitev študija Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, 1. Bolonjska stopnja – univerzitetni študij

CRP_2025_Diaci_Naravna obnova in nega gozdov

 • Pahernikova ustanova, predstavitev
 • Dendrološki vrt, predstavitev
 • Predstavitveni video študija Gozdarstva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani:

 

 

Krajinska arhitektura

 • Predstavitev Oddelka za krajinsko arhitekturo
 • Predstavitev študija Krajinska arhitektura, 1. Bolonjska stopnja – univerzitetni študij
 • Letna knjiga študijskega programa krajinska arhitektura 2018/2019

2021_01_19_YRBK_NET_naslovnica

Predstavitvena brošura Oddelka za krajisnko arhitekturo, ČasopisKA

Naslovnica ČasopisKA

 • Sprejemni preizkus velja eno leto
 • Predstavitveni video študija Krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani:

 

 

Lesarstvo

 • Predstavitev Oddelka za lesarstvo
 • Predstavitev študija Lesarsko inženirstvo, 1. Bolonjska stopnja – visokošolski strokovni študij
 • Predstavitev študija Lesarstvo, 1. Bolonjska stopnja – univerzitetni študij
 • Brošura o študiju na Oddelku za lesarstvo

MAB00398

 • Letak o Oddelku za lesarstvo
 • Predstavitveni video študija Lesarstva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani:

 

 

Zootehnika

Naslovnica_predstavitev Informtivni dan

 • Društvo študentov zootehnike, FB
 • Predstavitveni video študija Zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani:

 

 

Živilstvo

Zivilstvo_KFD

 • Predstavitev študijskega programa Živilstvo in prehrana, 1. Bolonjska stopnja – univerzitetni študij
 • Nagovor prodekanje Oddelka za živilstvo prof. dr. Lee Demšar

 

 

 • Sprehod po Oddelku za živilstvo za dijake

 

 

 • 360° pogled -  sprehod po Oddelku za živilstvo za dijake (podrsajte z miško po filmčku in si sami oglejte prostore)

 

 

 

 

Biotehnologija

IMG_1457

 • Predstavitev Katedre za mikrobiologije in mikrobno biotehnologijo na Oddelu za zootehniko Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani:

 

 • Predstavitev Katedre za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo (Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • Utrinki z laboratorijskih vaj

 

Mikrobiologija

MBW

 • Predstavitev Katedre za mikrobiologije in mikrobno biotehnologijo na Oddelu za zootehniko Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani: