Četrtek, 22. septembra 2022, ob 8.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Eva Škerlj

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Paša s pastirskimi psi

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Mojca Simčič, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka