Sreda, 28. septembra 2022, ob 11.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Nejc Šutar

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Posledice brexita za kmetijstvo Evropske unije in Združenega Kraljestva

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Emil Erjavec, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka