Petek, 30. septembra 2022, ob 9.30 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidat: Luka Pižorn

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Ekonomska upravičenost naložbe v nov hlev za pitovne piščance

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Jaka Žgajnar, mentor; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent