Petek, 30 septembra 2022, ob 10.00 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Nika Zupančič

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Analiza poslovanja in priprava načrta gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu Zupančič

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Jaka Žgajnar, mentor; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent