Ponedeljek, 21. novembra 2022, ob 8.30 v predavalnici Ro-4 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Ivana Štular

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Učinek ekstraktov oljčnih listov (Olea europeae) ali cvetnih lističev ognjiča (Calendula officinalis) na oksidativno stabilnost mesa, obogatenega z n-6 ali n-3 PUFA pri pitovnih piščancih

Člani komisije: izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, predsednik; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Vida Rezar, somentorica; doc. dr. Silvester Žgur, recenzent