Petek, 10. marca 2023, ob 9.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Manca Zupan

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Kakovost mleziva na kmetijah, usmerjenih v prirejo mleka

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, mentor; izr. prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič, recenzentka