Sreda, 15. marca 2023, ob 8.30 v predavalnici Ž4 Oddelka za živilstvo

Kandidat: Matej Marc

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Ekonomika naravnih virov): Dedovanje in pravni promet z zaščitenimi kmetijami

Člani komisije: prof. dr. Leon Oblak, predsednik; izr. prof. dr. Franci Avsec, mentor; prof. dr. Andrej Udovč, recenzent