Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Kromatografske metode

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Odgovorna oseba:

Vir financiranja nakupa opreme

Dostop do opreme

Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Namembnost opreme: preparativni kromatografski sistem za čiščenje bioloških makromolekul z binarnim gradientom z možnostjo ločevanja po naboju, hidrofobnosti, velikosti itd.