Vabljeni na brezplačne tečaje iskanja in uporabe e-virov v NUK.

TEČAJI BODO IZVEDENI V SPLETNEM OKOLJU Z UPORABO APLIKACIJE ZOOM.

1. KAKO DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN STORITEV NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE

Na tečaju bomo predstavili osnovne značilnosti knjižnične zbirke NUK, postavitev gradiva, različne vire za iskanje in naročanje gradiva (računalniški in listkovni katalogi), številne možnosti dostopa in uporabe gradiva ter podali pregled storitev NUK, ki so namenjene uporabnikom. Na kratko bomo predstavili tudi možnosti za uporabo elektronskih virov na daljavo (računalniški katalog NUK, Digitalna knjižnica Slovenije, Spletni arhiv, Mrežnik, Akademska digitalna zbirka).

Tečaj traja od 10.00 do 12.00.

Datumi izvedbe: 20. januar, 17. marec, 17. maj 2022

PRIJAVA

 

2. ELEKTRONSKI INFORMACIJSKI VIRI ZA POMOČ PRI ŠTUDIJU IN RAZISKOVALNEMU DELU 

Kje in kako dostopamo do informacijskih virov, pogoji dostopa, izbor ustreznega vira za iskanje. Mrežnik – odskočna deska do virov. Skupne značilnosti informacijskih virov in osnovna orodja za iskanje. Pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporaba tezavra. Kdaj in kako uporabljamo logične operatorje oziroma operatorje bližine, prikaz in izvoz zadetkov, iskalna zgodovina itd. Uporaba iskalnih strategij pri iskanju po hierarhično urejenih seznamih virov na internetu, iskalnikih in meta iskalnikih; prednosti in omejitve iskalnikov, posebnosti različnih seznamov virov in iskalnikov ter izbor ustreznega iskalnika ali seznama virov za poizvedbo.

Tečaj traja od 10.00 do 13.00.

Datumi izvedbe: 25. januar, 22. marec, 19. maj 2022 

PRIJAVA

 

3. UPORABA ORODJA ZA UPRAVLJANJE BIBLIOGRAFSKIH REFERENC EndNote Online

Pišete strokovna ali znanstvena besedila? Seminarske naloge in zaključna dela, pri katerih navajate reference? Poznate različne stile citiranja? Ste si kdaj želeli orodja, s katreim bo vaše delo s citati hitrejše in učinkovitejše? Tečaj, kjer vam bomo odgovorili na vsa vprašanja in vas naučili uporabljati EndNote Online.

Tečaj traja od 10.00 do 13.00.

Datumi izvedbe: 4. februar, 30. marec, 31. maj 2022 

PRIJAVA

 

Na tečaj se prijavite prek povezave, ki jo najdete pri opisih posameznega tečaja. Po prijavi boste prejeli potrditev prijave in povezavo za morebitno odjavo. Udeleženci naj imajo osnovno znanje dela z računalnikom.