Konzorcij COSEC je pridobil testni dostop do EIU Viewpoint.

EIU Viewpoint je informacijski vir, ki omogoča vpogled v podatke s področja politike in ekonomije ter njihovo analizo. EIU Viewpoint vključuje:

  • globalni, regionalni (Evropa) in nacionalni (Slovenija) pregled politik, gospodarstev in tem, vplivajo na trge;
  • dnevni pregled dogajanja;
  • srednjeročne napovedi držav (Slovenija);
  • dolgoročne napovedi o strukturnih trendih, ki oblikujejo približno 80 velikih gospodarstev;
  • analiza o obetih za 26 sektorjev industrije;
  • napovedi o ponudbi, povpraševanju in cenah 25 ključnih dobrin;
  • makroekonomski podatki;
  • podatki o povpraševanju in ponudbi ključnih dobrin itd.

Economist Intelligence Unit (EIU) je oddelek za raziskave in analize The Economist Group, ki je sestrsko podjetje časopisa The Economist.

Testni dostop je omogočen od 14. 4. 2023 do 28. 4. 2023 z lokacij UL, CTK, NIB in NUK; oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter člane knjižnic UL, CTK, NIB in NUK.

Vstopna točka