Opis

Učbenik za predmet Dendrologija je namenjen predvsem študentom gozdarstva. Razdeljen je na splošni in posebni del. V splošnem delu so obravnavani pojmi iz horologije, ekofiziologije, sistematike in morfologije lesnatih rastlin. V posebnem delu pa je predstavljenih več kot 600 drevesnih in grmovnih vrst.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: