Opis

Biotehnološki tehnikum je učbenik za študente prvostopenjskega univerzitetnega študija Biotehnologija, ki ga  uporabljajo kot pripomoček pri vajah.  Vsebuje sedem vaj in  sklop računskih nalog, kjer se študenti naučijo, kako obvladati delovne organizme in kako od njih pridobiti čim več kakovostnega proizvoda, ki bo koristen za človeka ali njegovo okolje.


Povezava do publikacije