Opis

Zbirka nalog vsebuje izbrane naloge in vprašanja, ki so jih študentje in študentke reševali v študijskih letih 2015-2019 pri predmetu Kemija. Reševanje nalog študente navaja k večji samostojnosti, z iskanjem odgovorov na vprašanja pa preverjajo razumevanje učne snovi.


Povezava do publikacije