Opis

Zbirka  nalog in vprašanj iz analiznih metod v  živilstvu  je učni pripomoček, namenjen  študentom 1. letnika študijskega programa Živilstvo in prehrana na UL BF in pokriva snov prve polovice  predavanj pri predmetu analizne metode v živilstvu.


Povezava do publikacije