Opis

V pričujočem gradivu so zbrana navodila za delo in predpripravljeni obrazci za poročila za enajst laboratorijskih vaj, ki so predpisane v učnem načrtu za študente prvega letnika bolonjskega študija Živilstvo in prehrana.


Povezava do publikacije