Opis

Praktikum iz mikrobne ekologije za študente mikrobiologije je študijski pripomoček za laboratorijske vaje pri predmetu Mikrobna ekologija. Vsebuje teoretičen uvod ter 20 laboratorijskih vaj, razdeljenih v štiri sklope treh kemijskih elementov (ogljik, žveplo, dušik) ter izbrana poglavja iz mikrobne ekologije.


Povezava do publikacije