Opis

Letna knjiga študijskega programa krajinska arhitektura je celovit in grafično privlačen pregled dela v preteklem letu. Njegov namen je, da vam pobliže predstavi delo s študenti in njihove rezultate, da dobite vpogled v umetniško in raziskovalno delo zaposlenih ter se seznanite z dogodki, ki smo jih organizirali. V letni knjigi tudi pohvalimo vse nagrajence – študente in zaposlene.
 

This publication aims to give you a closer look at how we work with students and the results of their work, to enable you to gain insight into the design and research work of employees and acquaint you with the events we have organized as a Department. In the Annual Book before you, we praise all the winners of various domestic and international awards, both students and employees.   link to publiaction

 

Arhiv:


Povezava do publikacije