Opis

Univerza v Ljubljani je najstarejša in najbolj kakovostna visokošolska raziskovalno-izobraževalna ustanova v Sloveniji ter prva izbira dijakov, ki želijo pridobiti več kot diplomo in naziv. Na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete že več kot 70 let skrbimo za razvoj področja na znanstvenem nivoju ter za prenos znanja na študente in v prakso.

Povezava.