Opis

Zbornik recenziranih izvirnih znanstvenih prispevkov doktorskih študentov programa Bioznanosti, izdan v okviru II. doktorskega dneva Bi(o)znanosti, ki je potekal 27. maja 2021 v obliki spletne konference v organizaciji Biotehniške fakultete.


Povezava do publikacije