Opis

Iz pisnih virov je razvidno, da Botanični vrt v Ljubljani izmenjuje semena rastlin z drugimi vrtovi že od samih začetkov svojega delovanja v letu 1810. Prvi natisnjeni seznam semen je nastal leta 1889 in od tedaj naprej je ta izmenjava tudi dokumentirana. Od leta 1994 pa Botanični vrt Univerze v Ljubljani v seznamu semen v posebni rubriki redno navaja še semena, nabrana v naravi. V semenski banki v suhem prostoru se tako nahajajo semena okrog 3000 različnih rastlinskih vrst v več kot 12000 vrečkah. V trajni semenski banki pa že skladiščimo 702 vrsti, kar znaša 20,3 odstotka flore Slovenije.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Botaničnem vrtu:

Spletni nakup: UL založba