Opis

Slovenija spada med floristično zelo bogate dežele. Šipki (Rosa L.)  so zelo majhen del njene biodiverzitete. Od okrog 200 vrst jih v Slovenije raste le 25. Kljub temu je njihovo razločevanje na posamezne vrste vsaj pri nekaterih zelo težavno, ker je raznolikost znotraj posamezne vrste lahko zelo velika. Pri določevanju vrst to sicer predstavlja težavo, za pestrost samega rodu, pa je to zelo dobro. Zaradi tega se namreč pojavljajo številni prehodi med vrstami, kot tudi različni križanci, ki jih je možno najti v naravi. Štiri različna fitogeografska območja v Sloveniji, ki so pogojena z vplivi Jadrana, Alp, Dinarskega gorstva in Panonske nižine, pa to raznolikost le še dodatno bogatijo in veliko doprinesejo k medvrstni pestrosti tega rodu znotraj Slovenije.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Botaničnem vrtu:

Spletni nakup: UL založba