Opis

V delu je obravnavan kratek pregled zgodovine botaničnih vrtov, pregled botaničnega delovanja na območju današnje Slovenije s poudarkom na izmenjavi in sodelovanju s tujimi botaniki. Glavna tema pa je izmenjava semen in živih rastlin. Leto 2008 pomeni 120 letnico nabiranja semen rastlin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, leto 2009 120 letnico prvega natisnjenega seznama semen Index seminum.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Botaničnem vrtu:

Spletni nakup: UL založba