Opis

Travniki, nekdaj nepogrešljivi pisani zakladi krajine in ključna dobrina kmečkega človeka, so dandanes že precej ogroženi. Prezgodnja košnja, siliranje in baliranje sena siromašita rastlinsko vrstno pestrost. Prav tako se izgubljata tradicionalno znanje, ki je omogočalo trajnostno rabo prostora in tista primarna vez, ki je povezovala človeka z naravo. Čeprav je bila tradicionalna košnja travnikov težaško delo in je zahtevala veliko časa, je bila za ohranjanje narave boljša kot današnja visoko mehanizirana.


Povezava do publikacije