Opis

V zborniku so zbrani znanstveno–raziskovalni prispevki študentov pri predmetu »Okoljska biotehnologija – rastlinski del« na študiju II. stopnje Biotehnologija. Napisani so na osnovi rezultatov lastnega raziskovalnega dela, ki so ga študenti opravili v študijskem letu 2020/21. Ukvarjali so se s problematiko različnih okoljskih onesnažil in ugotavljali, kako ta vplivajo na rast in razvoj ter izbrane fiziološke parametre pri ječmenu.


Povezava do publikacije