Opis

Mikoriza - učni pripomoček za študente biologije pri izbirnem predmetu Biotske interakcije rastlin (2. stopnja Molekulska in funkcionalna biologija). Vsebuje oblike mikoriznih interakcij, delovanje in vplive, ki jih imajo na diverziteto rastlinskih združb.


Povezava do publikacije