Opis

Acta biologica Slovenica objavlja izvirne znanstvene članke, kot tudi pregledne članke, ki se vsebinsko nanašajo na širše področje biologije. Revija Acta Biologica Slovenica s sedežem v Sloveniji povezuje izrazito lokalno usmerjene raziskave z raziskavami iz sosednjih držav, Evrope, ter širšega mednarodnega prostora.

Revija Acta Biologica Slovenica je mednarodna znanstvena revija z odprtim dostopom po diamantnem modelu, ki izhaja dvakrat letno v Založbi Univerze v Ljubljani, izdaja pa jo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Revija obravnava širše področje lesarstva in z lesarstvom povezana področja, in objavlja izvirne in še neobjavljene znanstvene članke ter pregledne znanstvene članke iz različnih tem, ki vključujejo: znanost o živalih, znanost o rastlinah, ekologijo, biokemijo, biotehnologijo, mikrobiologijo, genetiko, kmetijstvo in antropologijo.

Revija Acta Biologica Slovenica izhaja kot revija z odprtim dostopom od leta 2017. Letno izide en letnik z dvema številkama. Revija izhaja v spletni verziji (ISSN: 1854-3073).

Revija Acta Biologica Slovenica nadaljuje zapuščino revije Biološki vestnik, (ISSN 0520-1969), ki je neprekinjeno izhajala med leti 1952 in 1995.


Povezava do publikacije