Opis

Acta biologica Slovenica je znanstvena revija za področje biologije, ki jo izdaja Društvo biologov Slovenije. Acta je nadaljevanje revije Biološki vestnik, ki je začela izhajati 1952, od leta 1996 dalje pa kot ABS. Letno izideta dve številki, od leta 2021 dalje le še v spletni obliki. Prispevki v reviji pokrivajo vsa področja biologije (botaniko, zoologijo, ekologijo, antropologijo, mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo, biološko izobraževanje, aplikativno biologijo). Približno 75 % prispevkov je v angleškem jeziku, 25 % pa v slovenskem jeziku, različnih oblik (znanstveni članki, pregledni članki, kratki prispevki, kongresne in društvene novice). Prispevki so odprto dostopni na spletni strani.

Revijo redno indeksirata mednarodni bibliografski zbirki CABI in Web of Science Group (Clarivate.com).


Povezava do publikacije