Opis

Knjigi na pot so priznani strokovnjaki napisali sledeče:

"Knjiga Esej o pogledu prinaša razmislek o vlogi pogleda kot tistega dejavnika, ki opredeljuje naše razumevaje sveta, s tem pa usmerja tudi naše delovanje«
prof. dr. Ana Kučan

"Esej preveva zavzeto razmišljanje in avtentična izkušnja, po eni strani strokovno znanje in historične reference, po drugi strani angažirana eksistencialna drža. Posebej zanimiva so presečišča s filozofijo, ki se je konec koncev začela s tem, da videz vara, in da pogled ne more seči do bistva." 
prof. dr. Mladen Dolar

"Ne gre za kakšno neoromantično fantazijo o organski enotnosti vsega živega (in neživega), ampak za ogrodje novega načrtovanja in upravljanja
s prostorom, v katerem človeški pogled ni več gospodovalna grožnja sebi in drugim, ampak orodje kontemplacije in komunikacije s svetom okrog sebe."
dr. Miloš Kosec


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj na Odd. za krajinsko arhitekturo: 

Spletni nakup: UL založba