Opis

Katalog je nastal v sodelovanju Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijskega inštituta Slovenije in Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota v okviru ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Razvoj modela za sistematično spremljanje ekonomskega položaja in analizo vpliva kmetijske politike na ravni tipičnih kmetijskih gospodarstev (V4-1809), ki sta ga financirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost.


Povezava do publikacije