Opis

Učbenik vsebuje zgoščeno vsebino predavanj iz biologije živalske celice in je namenjen študentom, ki začenjajo študij na različnih področjih naravoslovja, predvsem biologom, bodočim učiteljem biologije in kemije, biotehnologom, živilskim tehnologom in biokemikom. Namen učbenika je kratka predstavitev zgradbe in delovanja živalske celice kot samostojne biološke enote in povezav celic v njihovem socialnem okolju. Vsebina poglavij je zgoščena in je izhodišče za poglobljen študij iz dodatnih virov, predvsem iz učbenikov s področja celične biologije.


Povezava do publikacije