Opis

V zborniku so zbrani znanstveno–raziskovalni prispevki študentov pri predmetu »Okoljska biotehnologija – rastlinski del« na študiju II. stopnje Biotehnologija. Napisani so na osnovi rezultatov lastnega raziskovalnega dela, ki so ga študenti opravili v študijskem letu 2021/22. Ukvarjali so se s problematiko suše in slanosti ter ugotavljali, kako ta dva stresna dejavnika vplivata na rast in razvoj ter fotokemično učinkovitost pri izbranih vrstah kmetijsko pomembnih rastlin (žita, zelenjava).


Povezava do publikacije