Opis

Delovno gradivo je namenjeno študentom 2. letnika univerzitetnega študija Živilstvo in prehrana. Obsega teoretične osnove, navodila za izvedbo posameznih vaj ter računske naloge.


Povezava do publikacije