Opis

V gradivu so predstavljene osnovne metode dela v genetskem laboratoriju na primerih iz živinoreje. Razložene so metode za izolacijo DNA, presojo kakovosti izolirane DNA, in vitro pomnoževanje odsekov DNA, analize pomnožkov z restrikcijskimi encimi in gelske elektroforeze.


Povezava do publikacije