Opis

Zbornik 4. srečanja doktorskih in podoktorskih študentov Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete (»Rodica ima talent«) vsebuje krajše in daljše prispevke s tematsko raznolikih področij, povezanih z rejo živali. Tematike so v okviru predstavitev svojega raziskovalnega dela predstavili doktorski študenti oddelka na dogodku 13. aprila 2023.


Povezava do publikacije