Opis

Knjiga se posveča kontrolni metodi v gozdarskem načrtovanju in zagovarja prilagodljivo upravljanje z gozdovi. Vsebinsko je razdeljena na štiri sklope in sicer na: fenomen kompleksnosti v naravi in posebej v gozdu, izhodišča pri obvladovanju kompleksnosti gozdnih ekosistemov, sodobne teoretske osnove načrtovanja na principih kontrole ter metodologija načrtovanja kot postopek adaptivnega upravljanja procesa reševanja problemov.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba