Opis

V priročniku so predstavljene tablice za merjenje in izračunavanje volumna, oblikovno višino in oblikovno število dreves, za prirastek ter donosne tablice. Priročnik vsebuje tudi različne preglednice (o gozdni divjadi, gozdnem semenju, gozdnih sesalcih, gozdnih pticah). Opisane so statistične metode v gozdarstvu. Priročnik se zaključi s ključem za razpoznavanje škodljivcev drevja in znaki za razpoznavanje bolezni drevja.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba