Opis

Učbenik za predmet Gojenje gozdov. Prikazuje cilje in osnove nege gozda (razvojne stopnje, vpliv okolja, prirastoslovje), ukrepe pri negi gozda (redčenje, obrezovanje, …) in načrtovanje in izvedbo nege gozda.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba