Opis

Učbenik za predmet Organizacija gozdarskih del. Vsebuje osnovne definicije in podatke iz organizacije gozdarskih del. Posebej razčleni delo in delavce v gozdni proizvodnji. Podrobno je opisan proces in potek gozdne proizvodnje (priprava dela, izvajanje, spremljanje in kontrola izvajanja). Poseben del je namenjen gozdarskim delom v zasebnih gozdovih. Predstavljena je inventivna dejavnost v gozdarstvu. Zaključek v knjigi je namenjen vodenju delovnih procesov.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba