Opis

Publikacija predstavlja delovni zvezek za pomoč pri spoznavanju anatomije lesa iglavcev in listavcev na makroskopskem in mikroskopskem nivoju. Predstavlja vodilo pri spoznavanju kambija, njegovega delovanja ter pri spoznavanju tkiv skorje. Vsebuje barvne fotografije anatomskih znakov, ki jih je treba poznati za identifikacijo lesa ter glavne dihotomne in kombnacijske ključe za identifikacijo lesa. Ključi za identifikacijo so prirejeni tako, da jih je mogoče uporabljati za spoznavanje slovenske in tuje strokovne terminologije ter kot pomoč pri uporabi računalniških ključev za identifikacijo lesa v angleščini. Navodila so tiskana enostransko, da nudijo prostor za zapiske oz. dodatno razlago slikovnega gradiva.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Knjižnici Oddelka za lesarstvo:

Spletni nakup: UL založba