Opis

Revija Les/Wood objavlja izvirne znanstvene članke, kot tudi pregledne članke, ki se vsebinsko nanašajo na širše področje lesarstva, vključujoč celotno gozdno-lesno verigo z različnih vidikov, les kot material in les kot kulturno dediščino. Revija Les/Wood s sedežem v Sloveniji povezuje izrazito lokalno usmerjene raziskave z raziskavami iz sosednjih držav in Evrope, ter tudi širše, ki širijo ta nacionalni poudarek.

Revija Les/Wood je mednarodna znanstvena revija z odprtim dostopom po diamantnem modelu, ki izhaja dvakrat letno v Založbi Univerze v Ljubljani, izdaja pa jo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Revija obravnava širše področje lesarstva in z lesarstvom povezana področja, in objavlja izvirne in še neobjavljene znanstvene članke ter pregledne znanstvene članke iz različnih tem, ki vključujejo: znanost o materialih, gozdarstvo, znanost o rastlinah, okoljske vede - ekologijo, inženirstvo, mehaniko, polimerno kemijo, biotehnologijo, mikrobiologijo, fizično geografijo, kemijo,  kmetijstvo, antropologijo, arheologijo, geologijo, meteorologijo in atmosferske vede, arhitekturo in oblikovanje, gradbeništvo, kulturno dediščino in etnologijo, ekonomijo in organizacijske vede, poslovno informatiko in računalništvo. Revija objavlja tudi uvodnike in občasno rubriko "Novice".

Revija Les/Wood izhaja kot revija z odprtim dostopom od leta 2017. Letno izide en letnik z dvema številkama. Revija izhaja v tiskani obliki (ISSN: 0024-1067) in v spletni verziji (2590-9932).

Revija Les/Wood nadaljuje zapuščino revije Les: revija za lesno gospodarstvo, (ISSN 0024-1067), ki je neprekinjeno izhajala med leti 1949 in 2013.


Povezava do publikacije