Opis

Namen študijskega gradiva je bralca seznaniti z osnovnimi pravili poimenovanja anorganskih in organskih spojin, hkrati pa jih naučiti prepoznati položaj in vrsto funkcionalne skupine, ki sta ključna za fizikalne in kemijske lastnosti spojin.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj pri Katji Černe (Oddelek za živilstvo, Fotokopirnica, kopirnica.bf(at)gmail.com)